Välkommen till Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter enligt upphandlingslagen service i frågor som gäller offentlig upphandling. Vi fokuserar i synnerhet på tillämpningen av upphandlingslagen. 

Rådgivningsenheten svarar för webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi. Webbtjänsten är avgiftsfri och är Finlands mest omfattande databank för offentlig upphandling.

Kriget i Ukraina – konsekvenser för upphandlingskontrakt

Vi samlar aktuell information om offentlig upphandling och kriget i Ukraina. Vi uppdaterar webbplatsen och anvisningarna allt eftersom situationen utvecklas.

lateral-image-left

Välfärdsområdesreformen – vanliga frågor

Organiseringsansvaret för social- och hälsovården samt räddningsväsendet påverkar även upphandlingskontrakten på många sätt. Vi samlade våra svar på vanliga frågor som ställts till Rådgivningsenheten.

lateral-image-right

Årsseminariets presentationer

Temat för seminariet 14.3.2023 var aktuella frågor om upphandlingslagstiftningen som varje upphandlingsexpert bör känna till. Ladda ner materialet (på finska) på vår webbplats.

lateral-image-left
Aktuellt
Bloggar och gästkolumner