Sektorspecifika anvisningar

ICT

ICT-upphandlingar skiljer sig ofta från andra upphandlingar på grund av sin storlek, sin komplexitet och sitt värde. Konkurrensutsättningen av ICT-tjänster och ICT-produkter kräver därför särskild kompetens och förståelse för att en framgångsrik upphandling ska kunna uppnås.

I ICT-upphandlingarna betonas planeringsfasen av upphandlingen samt anpassning av kontraktet så att det motsvarar föremålet för upphandlingen.

Publikationer, anvisningar och nätverk för ICT-upphandlingar

Samarbetsforumet för offentlig upphandling (Hankinta-Suomi)

Övriga 

Allmänna avtalsvillkor för IT-upphandlingar (JIT 2015)
Kommunförbundet (2022)

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.