Transport och trafik

Kommunerna upphandlar transporttjänster som komplement till kollektivtrafiken. Kommunernas upphandlande enheter konkurrensutsätter bland annat skolskjutsar, servicetrafik och servicelinjer. Tjänsterna upphandlas i enlighet med upphandlingslagen.

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Publikationer och anvisningar

  • Trafikverkets publikation ordförrådet för kollektivtrafik (pdf, på finska)
    Henkilöliikenteen palveluiden sanasto. Tekijät: Liikennevirasto (pdf, 61 s.) 2018
  • Henkilökuljetusopas, Silja Siltala (red.)
    En handbok om upphandling av transporttjänster och tillämpning av upphandlingslagen i kommunernas upphandling av persontransporter. Avsnittet om upphandling har skrivits av rådgivningsenheten för offentlig upphandling. Handboken finns som avgiftsfri e-publikation och som tryckt version i Kommunförbundets nätbokhandel. Kommunförbundet, 2012
  • Skolskjutshandbok (pdf)
    Handbok med information och praktiska anvisningar för skolskjutschaufförer och beställare av skolskjutsar. Författare: Utbildningsstyrelsen, Kommunikationsministeriet, Trafikskyddet, Kommunförbundet, Polisen, Linja-autoliitto och Finlands Taxiförbund. (pdf, 39 s.), 2011. 

Webbplatser

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.