Hoppa till huvudinnehåll
Val av anbud

Koppling till föremålet för upphandlingen

Jämförelsegrunderna för förhållandet mellan pris och kvalitet är kopplade till föremålet för upphandlingen om de är kopplade till det kontrakt som gäller de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska tillhandahållas enligt kontraktet i alla avseenden och i alla faser av deras livscykel. Kopplingen kan alltså gälla en specifik produktions-, tillhandahållande- eller handelsprocess, eller en specifik process i en annan fas av entreprenadens, tjänstens eller varans livscykel.

Detta tillämpas även då de faktorer som anges som jämförelsegrunder inte utgör en fysisk del av föremålet för upphandlingen.

tags