Sektorspecifika anvisningar

Hyrning av personal och rekrytering

Hyrning av personal har jämfört med den privata sektorn använts relativt lite inom den offentliga sektorn. Att anlita hyrd arbetskraft är vanligast inom social- och hälsovården, stödtjänster, kontorsuppgifter och uppgifter inom ekonomiförvaltningen. Då och då anlitas hyrd personal också inom bildningsväsendet.

Bland yrkesområdena anlitas hyrd personal mest inom vård och omsorg, administrativa tjänster, måltidsservice samt städ- och renhållningstjänster.

Oftast anlitas hyrd personal inom den offentliga sektorn för inryckningar vid kortvarig frånvaro på några dagar. I lämpliga situationer anlitas hyrd arbetskraft också för långvarigare vikariat och visstidsanställningar. Bland de inhyrda arbetstagarna rekryteras senare också fast anställda.

För rekrytering av fast personal anlitar organisationerna externa rekryterings- och bedömningstjänster i synnerhet när det gäller expert- och ledningsuppgifter. Rekryteringstjänster anlitas också i situationer där organisationen till exempel har velat skapa nya internationella handlingsmodeller för beredskap mot brist på arbetskraft.

Också behovet av rekryterings- och bemanningsföretagens tjänster vid förändring i karriären ökar, eftersom den offentliga sektorns föränderliga omvärld, till exempel kommunsammanslagningarna och de nya interkommunala organisationerna, orsakar överlappningar särskilt i de administrativa uppgifterna.

Publikationer och anvisningar

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.