Annonsering om upphandling

CPV-koder

Med gemensam terminologi vid offentlig upphandling (Common Procurement Vocabulary, CPV) avses den nomenklatur som antagits genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2195/2002 om en gemensam terminologi vid offentlig upphandling.

Upphandlingsnomenklaturen används för beskrivning av föremålet för upphandlingen i upphandlingsannonser. Användningen av en gemensam terminologi är en förutsättning för upphandlingsverksamhet med hjälp av elektroniska annonser. 

CPV-koderna omfattar tusentals olika benämningar med nio siffrors noggrannhet. I upphandlingsannonser inom EU måste CPV-koderna anges minst på huvudnivå. Med hjälp av koderna kan man också söka enskilda produkter.

En förteckning över de CPV-koder som används kan tas fram på kommissionens Simap-sida.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.