Författare

Nej, det betyder inte att HILMA är en dålig annonseringskanal, tvärtom. Men det betyder att kommunikationen om offentlig upphandling inte kan bygga enbart på en kanal. Det finns inget lyckat anbudsförfarande utan en lyckad kommunikation – kommunikationens betydelse framhävs också när man talar om

Det var en gång en pandemi som kallades corona. Den påverkade livet i upphandlande enheter på många sätt. Eftersom corona snabbt kom att uppfattas nästan som ett svärord så kommer den att kallas X i den här bloggen. Under våren 2020 påverkade X oss alla och allt vi gjorde, både på ett personligt