Elektroniskt informationsutbyte

Konkurrensutsättningssystem

Vid konkurrensutsättning kan den upphandlande enheten använda ett elektroniskt konkurrensutsättningssystem till hjälp.

Ur upphandlingslagens perspektiv bör man skilja mellan den elektroniska kommunikationen mellan den upphandlande enheten och anbudsgivaren och den upphandlande enhetens interna process kring behandlingen av anbud och kontraktsförvaltningen. Vid upphandling som överstiger EU:s tröskelvärde förutsätter upphandlingslagen elektronisk kommunikation mellan den upphandlande enheten och anbudsgivaren efter utgången av övergångsperioden och sätter upp ramar för kommunikationen. När det gäller utvärderingen av anbud och anbudsförvaltningen under kontraktsperioden kan den upphandlande enheten dock använda prövning.

Fördelarna med att använda konkurrensutsättningssystem kan anses vara att behandlingen av anbuden blir lättare och snabbare. Också antalet fel vid lämnandet av anbud har ansetts minska tack vare elektroniska konkurrensutsättningssystem.

Användningen av konkurrensutsättningssystem befriar inte den upphandlande enheten från skyldigheten att publicera en upphandlingsannons i HILMA om upphandling som överstiger tröskelvärdet.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.