Sektorspecifika anvisningar

Anställningsförmåner

Utgångspunkten i upphandlingslagstiftningen är konkurrensutsättningsskyldigheten och annonseringsskyldigheten i alla de upphandlingar som överskrider de nationella tröskelvärdena. Undantag från antingen konkurrensutsättnings- eller annonseringsförfarandet samt allmänt från upphandlingslagens tillämpningsområde anges uttömmande i upphandlingslagens bestämmelser. Även om arbetsavtal inte omfattas av upphandlingslagen gäller detta undantag i regel inte motions-, lunch- eller kulturförmånsavtal eller varor som erbjuds personalen som anställningsförmåner, såsom bilar. 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.