EU-upphandling

Förfarandetekniker

Ramavtal, elektroniska auktioner och elektroniska kataloger är förfarandetekniker som används vid elektroniska och kombinerade upphandlingar.

Förfarandetekniker är till sin natur delar av upphandlingsförfarandet, men ändå inte självständiga upphandlingsförfaranden. Till exempel elektronisk auktion kan användas som ett led i upphandlingen i dess sista fas.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.