Hoppa till huvudinnehåll
EU-upphandling

Förfarandetekniker

Ramavtal, elektroniska auktioner och elektroniska kataloger är förfarandetekniker som används vid elektroniska och kombinerade upphandlingar.

Förfarandetekniker är till sin natur delar av upphandlingsförfarandet, men ändå inte självständiga upphandlingsförfaranden. Till exempel elektronisk auktion kan användas som ett led i upphandlingen i dess sista fas.

tags