Försörjningssektorer

Rättsmedel

I fråga om rättsmedel och ändringssökande iakttas bestämmelserna i den allmänna upphandlingslagen. Se punkt gemensamma bestämmelser.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.