Sektorspecifika anvisningar

Reformen av AN-tjänsterna 2024 – upphandling

Organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen överförs från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna 1.1.2025. Reformen påverkar även upphandlingskontrakten på många sätt. På den här sidan har vi samlat information om hur reformen ska beaktas vid offentlig upphandling.

Den nationella beredningen av reformen

På Arbets- och näringsministeriets webbplats finns en sammanställning med allmän information om reformen av AN-tjänsterna 2024.

Som en del av programmet för förändringsstöd inför AN24-reformen har Arbets- och näringsministeriet också tillsatt en Arbetsgrupp för upphandling. Arbetsgruppen har till uppgift att skapa en riksomfattande verksamhetsmodell med hjälp av vilken NTM-centralerna på bästa möjliga sätt kan förbereda sig inför överföringen av organiseringsansvaret med tanke på upphandlingen av AN-tjänster.

På ministeriets projektsida finns arbetsgruppens rekommendationer och anvisningar (på finska) som ska beaktas vid beredningen:

  1. Rekommenderad praxis för NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas upphandlande enheter gällande upphandling av AN-tjänster för de kommande åren, 12.12.2022
  2. Beskrivning på nationell och allmän nivå av NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas upphandling av AN-tjänster, 26.5.2023
  3. Rekommenderad praxis gällande upphandling av AN-tjänster och överföring av avtal till nya arbetskraftsmyndigheter i samband med AN24-reformen, 16.6.2023
  4. Rekommenderad praxis gällande upphandling av AN-tjänster och överföring av avtal till nya arbetskraftsmyndigheter i samband med AN24-reformen, 27.11.2023 
  5. Rekommenderad praxis gällande upphandling av AN-tjänster och överföring av avtal till nya arbetskraftsmyndigheter i samband med AN24-reformen, 27.2.2024  

Kommunförbundet stöder kommunerna i förändringen

Kommunförbundet har tagit fram rikligt med material, som kommunerna kan dra nytta av vid förberedelserna för reformen.

I fråga om offentlig upphandling och AN-tjänster, observera särskilt följande på kommunforbundet.fi:

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.