Sektorspecifika anvisningar

Socialservice och hälsotjänster

Vid upphandling av socialservice är det viktigt att definiera servicekvaliteten. När kvaliteten på den service som upphandlas fastställs noggrant kan den upphandlande enheten sluta ett kundorienterat, anpassat upphandlingskontrakt och nå ett gott samarbete med producenten.

Publikationer och anvisningar om socialservice

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Webbplatser

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.