Definition av innehållet

Sektorspecifika anvisningar

Under sektorspecifika anvisningar har sammanställts anvisningar, mallar och utredningar till stöd för fastställandet av upphandlingsinnehållet. De sektorspecifika mallarna har utarbetats främst av andra organisationer.

Om du vill tipsa om en bra anvisning eller mall som fattas på webbsidorna, kan du vända dig per e-post till rådgivningsenheten för offentlig upphandling, upphandling@kommunforbundet.fi.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.