Behandling av anbud

Givande av anbud

En anbudsgivare ska i sitt anbud visa att den vara, tjänst eller byggentreprenad som erbjuds överensstämmer med kraven i upphandlingsannonsen och anbudsförfrågan.

Den upphandlande enheten ska ur anbudsförfarandet utesluta anbud som inte motsvarar upphandlingsannonsen, anbudsförfrågan eller villkoren för anbudsförfarandet. Den upphandlande enheten ska således i princip förkasta sådana anbud som inte motsvarar de krav som ställs i anbudsförfrågan. Också ett anbud som har inkommit för sent ska förkastas på grund av att det inte motsvarar anbudsförfarandets villkor.

Läs mer

På Rådgivningsenhetens webbplats

Sammanställning av rättsfall