Sektorspecifika anvisningar

Kommunikationstjänster

Kommunikationstjänster omfattar bland annat utarbetande av kommunikationsstrategier, marknadskommunikation, planering av webbsidor och grafisk design. Upphandling av kommunikationstjänster är krävande, och därför betonas tjänsteleverantörens erfarenhet och sakkunskap.

Fastställande av kommunikationstjänsternas innehåll – mallar, anvisningar, utredningar och handböcker

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.