EU-upphandling

Planering och förberedelser

Offentlig upphandling ska göras med yrkeskunskap, kompetens och på ett ekonomisk förnuftigt sätt. Det kräver att upphandlingen görs på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt samt med insikt i och beaktande av marknaden och dess verksamhetsprinciper. 

En god upphandling kräver att den upphandlande enheten har kännedom om föremålet för upphandlingen: detta kan stärkas bland annat genom en kartläggning av marknaden. Till förberedelserna av en god upphandling hör också en tillräcklig information om den planerade upphandlingen till potentiella anbudsgivare.

Det ska reserveras tillräckligt med tid och resurser för genomförandet av en offentlig upphandling. Konkurrensutsättningen av en upphandling kräver ofta flera månader och ett mångprofessionellt samarbete.

Ett offentligt upphandlingsförfarande bör inte inledas utan grund eller bara för att kartlägga situationen på marknaden. En upphandlingsprocess ska i regel leda till ett upphandlingskontrakt.

  •  

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.