Annonsering

HILMA

Hilma är en avgiftsfri elektronisk annonseringskanal för offentlig upphandling som ägs av Finansministeriet och upprätthålls av Hansel. I Hilma avfattar och publicerar de upphandlande enheterna annonser om EU-upphandling och nationell upphandling. I Hilma annonseras också upphandlingar som underskrider de nationella tröskelvärdena, dvs. så kallade små upphandlingar.

I Hilma publiceras annonser om upphandlingar som överstiger det nationella tröskelvärdet.

De EU-annonser som publiceras i Hilma är förhandsannonser, upphandlingsannonser, annonser i efterhand och annonser om projekttävlingar. EU-annonser kan också avfattas direkt på webbplatsen TED (europa.eu). I Hilma kan man också publicera annonser om upphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet.

I fråga om upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdet har det europeiska enhetliga upphandlingsdokumentet (ESPD) integrerats i Hilmas annonsunderlag. Genom dokumentet visar anbudsgivarna preliminärt att de inte är belastade med någon uteslutningsgrund och att de uppfyller de lämplighetskrav som den upphandlande enheten ställer.

I Hilma fylls upphandlingsannonserna i elektroniskt. För att kunna fylla i annonsformuläret måste den upphandlande enheten registrera sig i tjänsten. Annonsen kan skrivas på finska eller svenska.

Via Hilma får företag information om pågående upphandlingsförfaranden och förhandsinformation om kommande upphandlingar. Det kostar ingenting att bläddra i annonserna och använda sökmotorn och ingen registrering krävs för detta. Företag som registrerat sig i tjänsten får tillgång till en bevakningsfunktion som meddelar om nya annonser på Hilma.

De upphandlande enheterna kan nuförtiden utnyttja Hilma också för att ta emot anbud. Tjänsten uppfyller upphandlingslagens krav på elektronisk anbudsgivning.  
 

Läs mer

Rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.