Hoppa till huvudinnehåll
Annonsering

HILMA

HlLMA är en avgiftsfri elektronisk annonseringskanal för offentlig upphandling som upprätthålls av Arbets- och näringsministeriet på www.hankintailmoitukset.fi/sv/. I HILMA avfattas och publiceras annonser om EU-upphandling och nationell upphandling på finska eller svenska.

I HILMA avfattas annonser om upphandling som överstiger det nationella tröskelvärdet. Bland EU-annonser publiceras förhandsannonser, upphandlingsannonser och efterhandsannonser i HILMA. Övriga EU-annonser avfattas direkt på webbplatsen för Simap.

I Hilma fylls upphandlingsannonsen i elektroniskt. För att kunna fylla i annonsformuläret måste den upphandlande enheten registrera sig. Via HILMA får företag information om pågående upphandlingsförfaranden och förhandsinformation om kommande upphandlingar. Att bläddra i annonserna och att använda sökmotorn är gratis och kräver ingen registrering. De nyaste annonserna finns på förstasidan.

Mer på webben

tags