Hoppa till huvudinnehåll

EU-upphandling

På dessa webbsidor har sammanställts anvisningar för varu- och tjänsteupphandlingar samt byggentreprenader som överstiger EU-tröskelvärdet. Anvisningarna omfattar de olika faserna i upphandlingsprocessen från planering och beredning till jämförelse av anbud.

Läs mer

tags

Planering och beredning

Beskrivning av föremålet för upphandlingen

EU-upphandlingsförfaranden

Förfarandetekniker

Annonsering om upphandling

Minimitidsfrister och beräkning av tidsfrister

Elektroniskt informationsutbyte i anslutning till upphandlingsförfarandet

Anbudssökandes och anbudsgivares lämplighet

Behandling av anbud

Val av anbud