Övrig upphandling

Läs våra anvisningar om nationell upphandling, upphandling enligt bilaga E – såsom upphandling inom social- och hälsovården – upphandling inom försörjningssektorerna och koncessioner.