Välkommen till Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter enligt upphandlingslagen service i frågor som gäller offentlig upphandling. Vi fokuserar i synnerhet på tillämpningen av upphandlingslagen. 

Rådgivningsenheten svarar för webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi. Webbtjänsten är avgiftsfri och är Finlands mest omfattande databank för offentlig upphandling.

​​​​​​​Upphandlingsrådgivningens årliga seminarium: Upphandlingens metoder i bekämpningen av den grå ekonomin

JHNY ordnar sitt traditionella seminarium 13.4.2021 kl. 9.00–15.00. Evenemanget riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen och sänds direkt som livestreaming. Seminariet är avgiftsfritt och går på finska. Förhandsfrågor och chat-frågor kan skickas in på svenska.

lateral-image-left

Rådgivningsenhetens utredning: Färre fall i Marknadsdomstolen än under den tidigare upphandlingslagens tid

Enligt rådgivningsenhetens utredning gav Marknadsdomstolen under 2017–2019 omkring 360 avgöranden där upphandlingslagen eller försörjningslagen tillämpades. Under den undersökta perioden hittade domstolen alltså något att anmärka på i 0,4 procent av upphandlingarna.

lateral-image-right

Rådgivningsenhetens utredning: Tvåspråkiga upphandlingar kräver att Hilma utvecklas

Rådgivningsenheten gjorde en utredning om problemen kring tvåspråkiga upphandlingar. Av utredningen framgick bland annat att de upphandlande enheterna upplevde de nuvarande språkalternativen i Hilma-annonserna som alltför restriktiva. Ladda ner utredningen och läsa rekommendationerna.

lateral-image-left