Hoppa till huvudinnehåll

Framsida

Kuvituskuva_Kuntatalon portaikko

Rådgivningsenheten höll informationsinslag på Kommunmarknaden 11-12.9

Vi hoppas att Du också hade möjlighet att delta i enhetens miniseminarier. Det finskspråkiga presentationsmaterialet finns nu på vår webbplats.

slideshow
kuvituskuva

Vanliga frågor: Små upphandlingar 

I praktiken ska konkurrensutsättningen vid små upphandlingar utföras i enlighet med den upphandlande enhetens egna upphandlingsanvisningar, verksamhetsstadga och bestämmelser. I samband med planeringen ska principerna om öppenhet och likabehandling beaktas.

slideshow
kuvituskuva

HILMAs upphandlingsstatistik för 2018 publicerad 

Arbets- och näringsministeriet har publicerat centrala statistiska uppgifter om upphandlingsannonser som publicerats i HILMA år 2018. Jämfört med år 2017 ökade det totala antalet upphandlingsannonser med omkring 1 300.

slideshow
kuvituskuva

Anbudsgivare från tredjeländer på EU:s upphandlingsmarknad

I meddelandet som Europeiska kommissionen publicerade i juli 2019 (Guidance on the participation of third-country bidders and goods in the EU procurement market) ges anvisningar som gäller anbudsgivare från tredjeländer på EU:s upphandlingsmarknad.

slideshow
samarbetsforum för offentlig upphandling

Samarbetsforumet Upphandlingar grundades

Samarbetsforumet utvecklar upphandlingarnas strategiska verkan och utarbetar en nationell upphandlingsstrategi. Forumet grundades i samarbete mellan Finansministeriet och Kommunförbundet.

slideshow

Välkommen!

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter service i ärenden som gäller offentlig upphandling. Rådgivningsenheten upprätthåller webbsidorna upphandling.fi och hankinnat.fi.
narrow

Beställ Rådgivningsenhetens nyhetsbrev

Hankintainfo är ett elektroniskt nyhetsbrev som förmedlar information om upphandlingslagen, konkurrensutsättning, kontraktshantering, upphandlingsmodeller, upphandlingsanvisningar och god praxis inom offentlig upphandling.
narrow

Hae lisää