Hoppa till huvudinnehåll

Framsida

Katariina Huikko, Päivi Kynkäänniemi, Sanna-Mari Suojanen och Olli Jylhä.

Kommunmarknadens presentationer har publicerats

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling slog till på Kommunmarknaden 12–13.9.2018 på sedvanligt vis. Miniseminariets väsentligaste innehåll kan läsas i den finskspråkiga presentationen.
slideshow
Illustrationsbild.

Användningen av CPV-koder förändrades

I och med uppdateringen av HILMA kan CPV-koder för endast en avtalstyp användas vid upphandlingar över EU-tröskelvärdena, vid upphandlingar enligt bilaga E och vid koncessioner. Rådgivningsenheten har utarbetat illustrerade anvisningar om den ändrade användningen av CPV-koder.
slideshow
Mikko Västilä, Olli Jylhä och Johanna Vilkuna.

Podcast om förändringarna i transportservicelagen

I andra avsnittet av poddserien Paremmat hankinnat (Bättre upphandlingar) behandlas trafikservicelagen som trädde i kraft 1.7.2018.
slideshow
Illustrationsbild

Föreslå Årets skickligaste upphandling 2018

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling söker den skickligaste upphandlingen år 2018.
slideshow

Välkommen!

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter service i ärenden som gäller offentlig upphandling. Rådgivningsenheten upprätthåller webbsidorna upphandling.fi och hankinnat.fi.
narrow

Beställ Rådgivningsenhetens nyhetsbrev

Hankintainfo är ett elektroniskt nyhetsbrev som förmedlar information om upphandlingslagen, konkurrensutsättning, kontraktshantering, upphandlingsmodeller, upphandlingsanvisningar och god praxis inom offentlig upphandling.
narrow

Hae lisää