Hoppa till huvudinnehåll

Framsida

kuvituskuva

Coronaviruset och offentlig upphandling

Webbsidan är tudelad: allmänna anvisningar och rådgivningsenhetens svar på vanliga frågor från de upphandlande enheterna. Vi rekommenderar dock att man noggrant läser anvisningarna i sin helhet innan man vidtar eventuella åtgärder. Vi kompletterar listan över frågor i takt med att läget förändras.

slideshow
kuvituskuva

Ändringar i rådgivningsenhetens evenemang

Coronaviruset påverkar också evenemangskalendern för rådgivningsenheten för offentlig upphandling.  Däremot fungerar serviceverksamheten per e-post och telefon som vanligt.

slideshow
kuvassa Tanhuamäki, Tryyki ja Huikko

Poddarna ger praktiska tips för ditt arbete

Rådgivningsenheten publicerar en finskspråkig poddserie. Serien fokuserar på god praxis. I inspelningen som publicerades nyligen var temat lärdomarna från den föregående beredningen av landskaps- och vårdreformen, särskilt ur avtalshanteringens synvinkel.

slideshow
kuvituskuva

Ändringar i besvärsanvisningarna

I rådgivningsenhetens allmänna anvisning för upphandlingsrättelse och besvärsanvisning samt anvisning för upphandlingsrättelse och besvärsanvisning för försörjningssektorerna har gjorts de preciseringar som lagändringen i början av året kräver.  Välj rätt bilaga till ditt beslut beroende på om det

slideshow

Välkommen!

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter service i ärenden som gäller offentlig upphandling. Rådgivningsenheten upprätthåller webbsidorna upphandling.fi och hankinnat.fi.
narrow

Beställ Rådgivningsenhetens nyhetsbrev

Hankintainfo är ett elektroniskt nyhetsbrev som förmedlar information om upphandlingslagen, konkurrensutsättning, kontraktshantering, upphandlingsmodeller, upphandlingsanvisningar och god praxis inom offentlig upphandling.
narrow

Hae lisää