Hoppa till huvudinnehåll

Framsida

Illustrationsbild.

Nya ändringar i användningen av CPV-koder

Hilma meddelade i september 2018 om begränsningar i användningen av CPV-koder i fråga om tilläggskoder. Nu har reglerna för angivning av CPV-koder än en gång ändrats. Läs vår uppdaterade anvisning.

slideshow
""

Elektroniskt informationsutbyte i alla upphandlande enheter från 18.10.2018

Övergångsperioden för elektroniskt informationsutbyte löpte ut den 18 oktober 2018. Därefter ska anbud vid upphandling över EU:s tröskelvärden lämnas in och övrigt informationsutbyte inom upphandlingsförfarandet ske elektroniskt.

slideshow
Olli Jylhä och Sanna-Mari Suojanen.

Case-onsdag 17.10 kl. 13

Case-onsdag 17.10.2018 kl. 13 behandlade färska rättsfall i EU-domstolen. Stordior på finska över rättsfallen finns på Hankinnat.fi

slideshow
""

Podcast om alliansmodellen

I det tredje avsnittet i poddserien Paremmat hankinnat (Bättre upphandlingar) behandlas alliansmodellen vid upphandling av byggentreprenader och service. Ta del av erfarenheter från Tammerfors och Åbo.

slideshow
""

Sammandrag av rättsfall

Rådgivningsenheten skriver sammandrag av de mest betydande rättsfallen om offentlig upphandling. Det nyaste gäller ett fall där HFD preciserade EUD:s tolkning av avgörandet om Fastweb.

slideshow

Välkommen!

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter service i ärenden som gäller offentlig upphandling. Rådgivningsenheten upprätthåller webbsidorna upphandling.fi och hankinnat.fi.
narrow

Beställ Rådgivningsenhetens nyhetsbrev

Hankintainfo är ett elektroniskt nyhetsbrev som förmedlar information om upphandlingslagen, konkurrensutsättning, kontraktshantering, upphandlingsmodeller, upphandlingsanvisningar och god praxis inom offentlig upphandling.
narrow

Hae lisää