Hoppa till huvudinnehåll

Framsida

kuvituskuva

Servicen vid årsskiftet 2019–2020

Hela personalen vid Rådgivningsenheten för offentlig upphandling är på semester endast under julhelgen 24–26.12.2019 och nyårsdagen 1.1.2020. Under de övriga dagarna kring årsskiftet besvaras frågor som skickats till e-postservicen i ankomstordning.

slideshow
kuvituskuva

EU:s tröskelvärden i upphandlingslagstiftningen ändras 1.1.2020

Europeiska kommissionen har åter sett över tröskelvärdena i EU-direktiven om offentlig upphandling. De nya EU-tröskelvärdena uppdateras på vår webbplats i början av 2020. Alla tröskelvärden är utan moms på grund av bestämmelserna om uppskattat värde på upphandlingar.

slideshow
kuvituskuva

HILMAs upphandlingsstatistik för 2018 publicerad 

Arbets- och näringsministeriet har publicerat centrala statistiska uppgifter om upphandlingsannonser som publicerats i HILMA år 2018. Jämfört med år 2017 ökade det totala antalet upphandlingsannonser med omkring 1 300.

slideshow
kuvituskuva

Vanliga frågor: Små upphandlingar 

I praktiken ska konkurrensutsättningen vid små upphandlingar utföras i enlighet med den upphandlande enhetens egna upphandlingsanvisningar, verksamhetsstadga och bestämmelser. I samband med planeringen ska principerna om öppenhet och likabehandling beaktas.

slideshow
samarbetsforum för offentlig upphandling

Samarbetsforumet Upphandlingar grundades

Samarbetsforumet utvecklar upphandlingarnas strategiska verkan och utarbetar en nationell upphandlingsstrategi. Forumet grundades i samarbete mellan Finansministeriet och Kommunförbundet.

slideshow

Välkommen!

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter service i ärenden som gäller offentlig upphandling. Rådgivningsenheten upprätthåller webbsidorna upphandling.fi och hankinnat.fi.
narrow

Beställ Rådgivningsenhetens nyhetsbrev

Hankintainfo är ett elektroniskt nyhetsbrev som förmedlar information om upphandlingslagen, konkurrensutsättning, kontraktshantering, upphandlingsmodeller, upphandlingsanvisningar och god praxis inom offentlig upphandling.
narrow

Hae lisää