JHNY Gästkolumnist: Elina Silvola 26.1.2024

Miljömässigt bättre upphandling sker inte av sig själv – expertis kräver också utbildning

Elina Silvola

Offentliga upphandlare spelar en viktig roll när det gäller att främja hållbar utveckling. När miljöaspekten beaktas vid upphandlingen sporrar det anbudsgivarna till att utveckla bättre lösningar för miljön. Ett bredare utbud gynnar också enskilda konsumenter. 

Enligt en utredning som Samarbetsforumet för offentlig upphandling (Hankinta-Suomi) (vm.fi) genomförde 2021 upplever dock offentliga upphandlare att de behöver mer utbildning om upphandlingarnas samhälleliga roll, i synnerhet i ansvarsfrågor. Jag anser att man måste ta itu med detta utbildningsbehov för att göra det möjligt att beakta miljöfrågor som en del av den offentliga upphandlingen. 

Verktyg till stöd för kunnandet

En upphandlingsexpert blir inte miljöexpert genom ett trollslag. Därför anser jag att det är ovärderligt att investera i personalutbildning kring ekologiskt hållbar upphandling och att förse personalen med de verktyg som krävs för att uppnå detta mål. 

Enligt min erfarenhet kräver genomförandet av ekologiskt hållbar upphandling en djup förståelse av både upphandlingsprocessen och principerna för hållbar utveckling. 

Genom utbildning kan personalen utveckla den sakkunskap som behövs och uppdatera den information de har. Dessutom stöder de verktyg som erbjuds, såsom miljömärkesförbindelsen Ympäristömerkkisitoumus som styr upphandlingen av produkter och tjänster som fått miljömärket Svanen eller EU:s miljömärke, de upphandlande enheterna när det gäller att ta hänsyn till miljöaspekterna.

Utbildning ökar förståelsen för egna påverkansmöjligheter

Myndigheter och andra upphandlande enheter som genomför offentliga upphandlingar borde enligt min mening aktivt uppmuntras att delta i utbildningar som ger information om det praktiska genomförandet av miljöanpassad offentlig upphandling. 

Vi på Ympäristömerkintä Suomi stöder denna utveckling genom att på begäran ordna utbildningar för offentliga upphandlare. I våra utbildningar behandlar vi på ett pragmatiskt sätt användningen av miljömärken i olika skeden av en konkurrensutsättning. Den upphandlingshandbok som vi har sammanställt ger också råd om användningen av miljömärken vid offentlig upphandling. 

När personalen har gedigen kompetens och tillgång till lämpliga verktyg kan de upphandlande enheterna systematiskt och effektivt främja ekologisk hållbarhet vid offentlig upphandling. 

Detta motsvarar inte bara målen för hållbar utveckling, utan kan också medföra ekonomiska besparingar och förbättra upphandlingarnas långsiktiga inverkan på samhället. Utbildning av personalen och tillhandahållande av utrustning utgör således en väsentlig del av den strategiska utvecklingen inom en hållbar upphandlingsverksamhet. 
 

Skribent:

Elina Silvola är expert på hållbar upphandling vid Ympäristömerkintä Suomi Oy. Ympäristömerkintä Suomi administrerar miljömärket Svanen och EU:s miljömärke i Finland.

Inläggen på gästbloggen är skrivna av medlemmar i våra nätverk. Texterna representerar skribenternas egna åsikter.