Gästkolumnist: Heidi Jortama 20.12.2022

Viktigt att identifiera och utveckla upphandlingskompetensen

Visste du att experter som arbetar med offentlig upphandling och offentliga upphandlande enheter redan i ett halvt år har haft ett verktyg för självutvärdering av upphandlingskompetensen till sitt förfogande?

Verktyget har utvecklats inom Samarbetsforum för offentlig upphandling. Vi på Statskontoret ansvarar för det tekniska genomförandet, underhållet och vidareutvecklingen av verktyget.

Med vårt verktyg kan du

  • kartlägga den nuvarande nivån på upphandlingskompetensen,
  • identifiera utvecklingsbehov som hänför sig till upphandlingskompetensen och
  • följa upp hur upphandlingskompetensen utvecklas.

Varför bedöma upphandlingskompetensen?

Självutvärderingsfrågorna granskar nivån på upphandlingskompetensen till exempel då det gäller färdigheterna med att förbereda och genomföra upphandlingar samt att växelverka och leda. Omsorgsfulla svar på frågorna i självutvärderingen ger värdefull information om starka sidor och utvecklingsbehov. Utvärderingen besvaras anonymt.

Då du har svarat på frågorna kan du följa med hur din kompetens utvecklas med hjälp av personlig respons i verktyget. Du kan utnyttja den personliga responsen till exempel i kompetenssamtal. Dessutom kan du jämföra din kompetensnivå i förhållande till svaren från andra personer med motsvarande uppgifter.

Du får den bästa nyttan av självutvärderingen genom att regelbundet svara på frågorna och utveckla din kompetens enligt din personliga målsättning. Det är också viktigt att granska förändringar i den egna kompetensen med hjälp av självutvärderingsverktyget.

Organisationen får tillgång till uppgifterna i svaren. Med hjälp av den rapport som har tagits fram från informationen kan organisationen både granska upphandlingskompetensen i organisationen som helhet och bedöma kompetensen i förhållande till den kompetens som organisationen behöver. Organisationen kan också identifiera andra behov av att utnyttja data till exempel som en del av den mer omfattande kompetensutvecklingen i organisationen.

nationell nivå producerar självutvärderingsverktyget kunskap om hur åtgärder som gäller upphandlingskompetensen bör riktas.

Var finns tilläggsinformation?

På Statskontorets webbplats hittar du all information som du som enskild användare eller organisation behöver för att ta i bruk verktyget för självutvärdering. Nytt på vår webbplats är videor med anvisningar om hur man svarar på frågorna i självutvärderingen och hur rapporteringen sker i organisationen. 

Samarbetsforum för offentlig upphandling ordnar våren 2023 tillsammans med oss två webbinarier med samma innehåll (på finska) om verktyget för självutvärdering. Vårt webbinarium är avsett för personer som arbetar med offentlig upphandling vid upphandlande enheter och som är intresserade av att ta i bruk verktyget. På webbinariet går vi bland annat igenom hur verktyget tas i bruk och vilka fördelar det har.

Verktyget och webbinarierna är avgiftsfria och riktar sig till alla som arbetar med offentlig upphandling.

Hur tar jag i bruk verktyget?

Den som arbetar med offentlig upphandling och upphandlande enheter kan be om en länk till verktyget på adressen hankintatoimi(at)valtiokonttori.fi.

Använd självutvärderingsverktyget som stöd när du utvecklar din upphandlingskompetens!
 

Heidi Jortama arbetar vid Statskontoret med utvecklingsuppgifter inom upphandling

Inläggen på gästbloggen är skrivna av medlemmar i våra nätverk. Texterna representerar skribenternas egna åsikter.