Utveckling av upphandlingsverksamheten

Utveckling av upphandlingsverksamheten behandlas i princip varken tillämpningen av upphandlingslagen eller försörjningslagen. Där samlar vi olika slags handböcker, undersökningar, utredningar och beskrivningar av de åtgärder som de upphandlande enheterna kan stödja sig på vid utvecklingen av upphandlingsverksamheten.

Titta på våra viktiga punkter i det vänstra sidofältet. Nere på sidan finns de nyaste bloggarna om god praxis och våra nyheter.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.