EU-kommissionen stöder sysselsättningen

En ny upplaga av handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Det är möjligt att främja socialt ansvar i offentlig upphandling. De upphandlande enheterna kan, genom att inkludera kriterier som stödjer sociala aspekter i upphandlingen, främja sysselsättningsmöjligheterna, kompletterande utbildning och omskolning av arbetstagare, människovärdigt arbete, social delaktighet, jämställdhet och icke-diskriminering, tillgänglighet och tillgång, etisk handel som planerats för alla och försöka förbättra efterlevnaden av sociala normer.

EU-handboken: ”Socialt ansvarsfull upphandling”

Kommissionen gav i maj 2021 ut en uppdaterad upplaga av handledningen till sociala hänsyn i offentlig upphandling. Handledningen tar upp alla upphandlingsprocessens delområden utom själva anbudsförfarandet.

Den digitala publikationen kan laddas ner på alla EU-språk på kommissionens webbplats.

Utöver handledningen har kommissionen samlat god praxis och exempel från olika länders upphandlande enheters socialt hållbara upphandlingar. Dessa publicerades separat på engelska redan i juni 2020.

 

Läs mera

På rådgivningsenhetens webbplats

Mer på webben

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman