Ansvarsfullhet och utveckling

Vad lönar det sig att beakta i ansvars-  och utvecklingsfrågor inom upphandlingen? Läs våra anvisningar.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.