EU-upphandlingsförfaranden

Öppet förfarande

Vid öppet förfarande publicerar den upphandlande enheten en upphandlingsannons och tillgängliggör samtidigt öppet och elektroniskt en anbudsförfrågan, utifrån vilka intresserade leverantörer får lämna anbud. Efter att upphandlingsannonsen publicerats och anbudsförfrågan tillgängliggjorts får den upphandlande enheten skicka en anbudsförfrågan till de leverantörer som den anser vara lämpliga.