Hoppa till huvudinnehåll
EU-upphandling

EU-upphandlingsförfaranden

Upphandlingens innehåll, karaktär och kvalitet avgör vilket upphandlingsförfarande som är det mest ändamålsenliga för den upphandlande enheten att använda för upphandlingen.

Den upphandlande enheten kan använda öppet förfarande och selektivt förfarande vid all upphandling. Övriga förfaranden kräver att förutsättningarna att använda förfarandet i fråga bedöms före valet av upphandlingsförfarande. Utöver de egentliga upphandlingsförfarandena kan den upphandlande enheten inom ett förfarande använda olika förfarandetekniker, såsom elektroniska auktioner.

tags