Beslut, kontrakt och ändringssökande

Läs våra anvisningar om upphandlingsbeslut, inklusive avbrytande av upphandling, upphandlingskontrakt, ändringssökande och upphandlingsdokumentens offentlighet.