Sektorspecifika anvisningar

Energi

Vid energiupphandling är det en utmaning att fastställa bland annat prissättningsgrunderna och prisändringsgrunderna. 

När man tillämpar anvisningarna och mallarna nedan ska man beakta kraven i den gällande upphandlingslagen!

Övriga webbtjänster

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.