Försörjningssektorer

Lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster, dvs. försörjningslagen, tillämpas på varu- och tjänsteupphandling som överstiger tröskelvärdena och som görs vid enheter för vatten- och energiförsörjning, transporter och posttjänster som verkar inom sektorer som uttömmande förtecknats i lagen.

Tillämpningen av lagen beror i första hand på vilken typ av verksamhet den upphandlande enheten utövar, inte på föremålet för upphandling.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.