Tidsfrister

Tidsfristtabell

Tabellen nedan innehåller tidsfrister som gäller för upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena:

Tidsfristtabell 2020

Läs mer

Mer på webben

  •