Hoppa till huvudinnehåll
Tidsfrister

Tidsfristtabell

Tabellen nedan innehåller tidsfrister som gäller för upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena.

Tidsfrister som gäller för upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena

* Från dagen efter den dag då upphandlingsannonsen skickades

** Från den dag då anbudsförfrågan skickades

Läs mer

Mer på webben

HILMA

tags