Tidsfrister

Tidsfristtabell

Tabellen nedan innehåller tidsfrister som gäller för upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena:

Tidsfristtabell 2020

Läs mer

Mer på webben

  •  

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.