Rådgivningsenheten för offentlig upphandling betjänar

Material: Byggbranschens bästa praxis mot ekonomisk brottslighet

Rådgivningsenheten höll tillsammans med Senatfastigheter ett avgiftsfritt webbinarium 21.5.2021 kl. 9.00–12.00. Webbinariet handlade om bästa praxis i bekämpningen av ekonomisk brottslighet i byggbranschen.

Webbinariet riktade sig till professionella inom upphandling och byggnad.

Program 21.5:

 • 9.00–9.10 Välkommen – Katariina Huikko, ledande jurist, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
 • 9.10–9.40 Tillsyn över beställaransvaret – Mikko Vanninen, chef för beställaransvarsenheten, Regionförvaltningsverket i Södra Finland
 • 9.40–10.40 God praxis vid Senatfastigheter– Jonni Laitto, byggherredirektör, Senatfastigheter och Kaj Sojakka, revisionschef, Senatfastigheter
 • Senatfastigheters mål för bekämpningen av ekonomisk brottslighet.
   • De viktigaste kontraktsvillkoren för bekämpningen
   • Avtalssanktioner
   • Utbildning för partner
   • Inspektion av byggarbetsplatser
   • Observationer de senaste nio åren
   • Öppet förfarande

PAUS 10 minuter

 • 10.50–11.20 presentationen fortsätter
 • 11.20–11.35 Vanliga frågor om rådgivningsenheten – Jonna Törnroos, jurist
   • Underentreprenad
   • Uteslutning
   • Kontraktsperioden
 • 11.35 Allmän diskussion och svar på frågor – studiovärd Olli Jylhä, specialsakkunnig, rådgivningsenheten för offentlig upphandling
 • 12.00 Webbinariet avslutas

Webbinariematerialet

Det finskspråkiga materialet finns i bifogade dokument, och videoinspelningen 21.5.2021 gjort av Kuntatv här.

 

Rådgivningsenhetens webbinarium ingår i verkställandet av den  nationella strategin för offentlig upphandling (vm.fi).

Logon

 

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman