Inläggen på gästbloggen är skrivna av medlemmar i våra nätverk. Texterna representerar skribenternas egna åsikter.

Nya Hilma fyller två år. Hilma har utvecklats från att vara en kanal för publicering av upphandlingsannonser till en gemensam plattform för upphandlare och anbudsgivare. Under 2021 har över 19 000 olika typer av annonser publicerats i Hilma och det sammanlaga värdet uppskattas till cirka 18

Offentliga upphandlare ansvarar för upphandlingar med mycket stort ekonomiskt värde. Vi utarbetar icke-diskriminerande offertförfrågningar, jämför anbuden opartiskt, fattar välgrundade upphandlingsbeslut, utesluter anbudsgivare och anbud med stöd av lagen, övervakar att avtalen följs och betalar

Lagen om beställaransvar vid anlitande av utomstående arbetskraft är bekant för många i form av de utredningar lagen kräver. Men lagen om beställaransvar stödjer också på annat sätt hederligt arbete och fungerande marknader. Enligt lagen om beställaransvar kan beställaren påföras en

Nej, det betyder inte att HILMA är en dålig annonseringskanal, tvärtom. Men det betyder att kommunikationen om offentlig upphandling inte kan bygga enbart på en kanal. Det finns inget lyckat anbudsförfarande utan en lyckad kommunikation – kommunikationens betydelse framhävs också när man talar om

Åbo beslutade sig redan i god tid för att skaffa en ny webbtjänst med öppen källkod. Också såväl upphandlingsprocessen som genomförandet av tjänsten präglades av öppenhet. Tack vare detta valdes turku.fi med i finalen i den första Blue Arrow Awards-tävlingen i kategorin för framgångsrik upphandling

Enligt statsminister Sipiläs regeringsprogram eftersträvas det att 5 procent av all offentlig upphandling i Finland ska vara innovationsupphandling. Om procentandelen avser euro, innebär målet en satsning på cirka 1,5 miljarder. Målet är ambitiöst och det kräver att upphandlingsaktörerna har förmåga