JHNY-blogg: Niina Ruuskanen 6.3.2024

På jakt efter försvunna efterhandsannonser

Jag undersökte nyligen tjänsten granskaforvaltningen.fi och lade märke till något intressant: år 2022 saknade Hilma närmare 40 % av efterhandsannonserna om upphandlingar som borde ha publicerats i efterhand.

Jag blev förvånad då jag inte hittade motsvarande EU-omfattande statistik över antalet annonser i efterhand per medlemsstat, även om till exempel Europeiska kommissionen sammanställer information  enligt innehållet i annonser i efterhand. Efter att ha diskuterat med några som var insatta i frågan fick jag höra uppskattningar om hur Finland placerar sig i statistiken för annonser i efterhand. Enligt mina inofficiella källor hamnar vi i jämförelsen betydligt efter till exempel EU-länderna i Östeuropa där annonser i efterhand i praktiken inte saknas till följd av den strikta övervakningen.

Jag beslutade mig för att ta tag i frågan och göra min del för att rädda Finlands rykte som EU:s mönsterelev.

Annonser i efterhand ska publiceras om alla EU-upphandlingar – även direktupphandlingar

Min gissning är att de saknade annonserna i efterhand kan bero på både brist på kunskap och mänsklig glömska.

Lyckligtvis finns det en enkel regel för att komma ihåg annonserna i efterhand: de ska publiceras för alla påbörjade EU-upphandlingar. Du kan kontrollera på vår webbsida alla de situationer som kräver annonser i efterhand.

Åtminstone enligt uppgifterna på webbplatsen granskaforvaltningen.fi är det få som kommer ihåg att annonser i efterhand också ska publiceras för direktupphandlingar. Vid EU-direktupphandling är annonser i efterhand obligatoriska, till skillnad från annonser om direktupphandling som alltid är frivilliga.

Vad händer om ingen annons publiceras?

Annonser i efterhand glöms kanske lätt bort också för att saknade annonser inte får några konsekvenser. Avsaknaden av annonser i efterhand har ingen inverkan på anbudsgivarens ställning och påverkar inte upphandlingsförfarandets resultat. Därför överklagas vanligtvis inte ärendet och marknadsdomstolen kan i praktiken inte heller påföra påföljder för det.

Myndigheter som övervakar offentliga upphandlingar har dock möjlighet att ingripa i brister avseende publiceringen av annonser i efterhand. På så sätt kan det åtminstone bli fråga om administrativa påminnelser och ryktesskada för upphandlingsenheten.

Fem goda skäl att publicera annonser i efterhand

I stället för en käpp erbjuder jag de upphandlande enheterna några morötter som förhoppningsvis får dem att komma ihåg efterhandsannonseringen i fortsättningen:

  1. Du kan behöva efterhandsannonsen om du gör ändringar i upphandlingskontraktet under avtalsperioden. I anmälan om avtalsändring krävs efterhandsannonsens EUT-nummer och de tillåtna ändringarnas värde speglas mot upphandlingskontraktets verkliga värde, dvs. vanligtvis mot värdet som angetts i efterhandsannonsen.
  2. Annonser i efterhand förkortar tiden för ändringssökande för dina direktupphandlingar. Tiden för sökande av ändring för direktupphandlingar är högst sex månader från att upphandlingskontraktet upprättats. Annonser i efterhand förkortar besvärstiden till 30 dagar från att annonserna publicerats.
  3. Du kan få färre begäranden om information om handlingarna. Då de som är intresserade får information om resultatet av anbudsförfarandet via annonsen i efterhand minskar behovet av att fråga den upphandlande enheten om besluts- och anbudshandlingar. Publicering av annonser i efterhand kan alltså spara din arbetstid.
  4. Du får mer realistisk information och forskning om offentliga upphandlingar. Till exempel på grundval av informationen som Europeiska kommissionen har sammanställt om annonser i efterhand dras många slutsatser om bland annat marknaden och konkurrensen. Med mer omfattande information kan vi dra mer noggranna slutsatser om offentliga upphandlingar i Finland.
  5. Du vill inte vara sämre än din granne. På webbplatsen granskaforvaltningen.fi finns också information om vilka upphandlingsannonser som saknar annonser i efterhand, så det är enkelt att göra jämförelser mellan de upphandlande enheterna.

Till slut ännu ett tips om att annonser i efterhand också kan publiceras senare. Det är alltså möjligt att fortfarande publicera annonser i efterhand också för upphandlingar från 2022.

 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Annons i efterhand 

Mer på webben

Granskaforvaltningen.fi - Annonsering om upphandling (på finska)

 

De sakkunniga vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling behandlar i sina webbkolumner och informationsartiklar aktuella teman kring upphandling och andra frågor som kommit upp i kontakterna med de upphandlande enheterna.