De sakkunniga vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling behandlar i sina webbkolumner och informationsartiklar aktuella teman kring upphandling och andra frågor som kommit upp i kontakterna med de upphandlande enheterna.

Det var en gång en pandemi som kallades corona. Den påverkade livet i upphandlande enheter på många sätt. Eftersom corona snabbt kom att uppfattas nästan som ett svärord så kommer den att kallas X i den här bloggen. Under våren 2020 påverkade X oss alla och allt vi gjorde, både på ett personligt

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling får regelbundet förfrågningar om vad som är tillåtet och vad som är förbjudet då det gäller ändringar i en anbudsförfrågan. Jag kommer här att behandla hur man kan skapa beredskap för ändringar som visar sig behövas och vad man kan göra om ändringsbehovet

I dag skulle jag vilja ta hela världen i famn och låta alla blommor blomma. Ju fler deltagare, desto bättre! Det var förargligt att det nya företaget inte fyller våra lämplighetskrav förrän om några månader. Bekanta tongångar för alla upphandlingsexperter. Ta det lugnt, i och med den nya

Den här tiden för ett år sedan var alla som arbetar med upphandling nervösa. Den nya upphandlingslagen väntades bli klar efter den officiella lagstiftningsprocessen före utgången av året, men någon närmare uppgift om ikraftträdandet av lagen fanns inte. Strax före årsskiftet fick vi äntligen höra

Hur kan du åstadkomma högklassig skräddarsydd upphandling genom dialog med parterna på marknaden i ett tidigt skede? Känner du till fakta? "Man får inte tala med leverantörerna när en upphandling bereds" Man får och ska tala med leverantörerna innan en upphandling inleds. Dialog är ett ypperligt