Blogg: juristen Päivi Kynkäänniemi 30.8.2018

Låt alla blommor blomma – dynamiskt

Päivi Kynkäänniemi.

  • I dag skulle jag vilja ta hela världen i famn och låta alla blommor blomma.
  • Ju fler deltagare, desto bättre!
  • Det var förargligt att det nya företaget inte fyller våra lämplighetskrav förrän om några månader.

Bekanta tongångar för alla upphandlingsexperter. Ta det lugnt, i och med den nya upphandlingslagen har det blivit avsevärt lättare att använda dynamiska upphandlingssystem, som ska lösa problemen.

Det dynamiska inköpssystemets möjligheter

Det dynamiska inköpssystemet är ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande inom EU. Det är avsett för sedvanliga varor, tjänster och byggentreprenader som finns allmänt tillgängliga på marknaden. I motsats till vanlig upphandling, där anbudsgivaren får vara med endast i deltagande- eller anbudsskedet i början av förfarandet, får alla hugade anbudsgivare lämna anbud under hela den tid som det dynamiska inköpssystemet pågår.

Öppet förfarande är det lättaste och populäraste förfarandet. En stor del av upphandlingsexperterna har ändå prövat på förhandlat förfarande, om inte förr så när öppet förfarande inte har gett ett enda dugligt anbud och brådskan är ett faktum. Och när man väl är där, kan man konstatera att det i själva verket inte var så farligt.

Det samma gäller det dynamiska inköpssystemet: när man prövar på det, börjar man se dess möjligheter i de mest varierande upphandlingar. Goda exempel är olika konsult- och experttjänster, transporttjänster och entreprenadtjänster, till exempel vägunderhåll. Spektret går från social- och hälsovårdstjänster till robotik.

Praktiska anvisningar och kollegialt stöd finns att få

Lyckligtvis behöver upphandlingsexperterna inte hitta på praktiska anvisningar, utan ni kan få hjälp med att lära er nytt. Vi har behandlat dynamiska inköpssystem grundligt på vår webbplats. Dessutom beskrivs förfarandet i branschlitteraturen. Där kan man läsa mera om upphandlingssystemets detaljer.

De kollegiala nätverkens värde för marknadsföringen av nya produkter och tjänster har konstaterats inom reklam. Det samma gäller spridningen av god upphandlingspraxis: goda erfarenheter sprids bättre än neutrala anvisningar. Kollegialt stöd kan man få genom att läsa gamla annonser i HILMA eller ringa någon annan upphandlande enhet och fråga om erfarenheterna där.

När ni väl har utbytt erfarenheter är det bara att börja tillämpa dem!

De sakkunniga vid rådgivningsenheten för offentlig upphandling behandlar i sina webbkolumner och informationsartiklar aktuella teman kring upphandling och andra frågor som kommit upp i kontakterna med de upphandlande enheterna.