JHNY palvelee  

Rådgivningsenheten ordnar 14.12.2023 ett evenemang om AN-reformen och upphandlingskontrakt

Organiseringsansvaret för sysselsättningstjänsterna överförs från staten till kommunerna 1.1.2025. Upphandlingskontraktskliniken 14.12, som ordnas av Rådgivningsenheten för offentlig upphandling, behandlar särskilt frågor som gäller överföring, uppdelning och ändring av upphandlingskontrakt för AN-tjänster. 

Kliniken har beretts i samarbete med enheten för juridiska tjänster vid NTM-centralen i Nyland och Kommunförbundets förändringsstöd för AN24-reformen. 

Rådgivningskliniken hålls på finska och är avsedd endast för upphandlande enheter som berörs av klinikens tema, reformen av AN-tjänsterna 2024. Du behöver anmäla dig för att delta.

Svenskspråkiga frågor är också välkomna.

Läs mer (på finska)

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman