Uppdaterad anvisning: ändringar i användningen av CPV-koder

Annonsportalen för offentlig upphandling, Hilma, meddelade i september 2018 om begränsningar i användningen av CPV-koder i fråga om tilläggskoder. Begränsningarna berodde på den ändrade praxisen i EU:s elektroniska portal.

Reglerna för angivning av CPV-koder har än en gång ändrats. Den huvudsakliga CPV-koden bör fortfarande motsvara avtalstypen, men denna begränsning gäller inte längre för tilläggskoderna. Det här betyder i praktiken att man som tilläggskod till exempel vid tjänsteupphandling kan använda CPV-koder för varor.

När det gäller efterhandsannonser kommer begränsningen för avtalstyp och huvudsaklig CPV-kod att träda i kraft senare. I praktiken anges efterhandsannonser med samma CPV-kod eller -koder som i upphandlingsannonsen för upphandlingen i fråga.

Rådgivningsenhetens stordior med anvisningar för användningen av CPV-koder har uppdaterats

De illustrerade anvisningarna från rådgivningsenheten för offentlig upphandling om användningen av CPV-koder vid offentlig upphandling som överstiger EU-tröskelvärdena har uppdaterats för att motsvara ändringen i november. De uppdaterade stordiorna finns som bilaga på webbplatsen om CPV-koder.

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.