Hoppa till huvudinnehåll

Transportservicelagen träder i kraft 1.7.2018

Busseja pysäkillä.

Lagen om transportservice träder i kraft i sin helhet den 1 juli 2018. De största förändringarna gäller

  • taxitrafiken
  • tillståndspraxis
  • digitaliseringen av transportservicen.

Den reviderade lagen kommer att förändra taxisystemet i grunden. Systemet med kvoter för taxitillstånd slopas och de nuvarande bestämmelserna om stationsplats slopas.  Dessutom frångås maximipriset för taxiresor. Det bilspecifika taxitillståndet ändras och blir ett taxitrafiktillstånd specifikt för aktören och villkoren för erhållande av det blir mindre krävande.

Inom persontrafiken slopas kravet på ett särskilt tillstånd för linjebaserad trafik eller tillstånd för anropsstyrd kollektivtrafik för dem som bedriver kollektivtrafik. Enligt den nya lagen kan myndigheterna fortsättningsvis tillhandahålla trafiktjänster i enlighet med trafikavtalsförordningen.

Alla trafikformers uppgifter samlas i ett gemensamt gränssnitt. Rese- och tidtabellsuppgifter öppnas direkt genom tekniska gränssnitt. Den som tillhandahåller mobilitetstjänster inom persontrafik ska se till att väsentliga och aktuella uppgifter om tjänsterna finns att tillgå genom ett gränssnitt.

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling publicerar i slutet av juni en podcast om hur transportservicelagen påverkar upphandlingen av persontransporter.

Läs mer