Förhandsinformation

I den svenskspråkiga rådgivningskliniken i maj behandlas allmän rättspraxis

Vi ordnar en svenskspråkig rådgivningsklinik den 31 maj 2024 kl. 10–11. Kliniken fokuserar på allmän rättspraxis. Temat behandlas av vår ledande jurist Eeva-Riitta Högnäs och vår sakkunnig Nelly Karhunen.

Observera att rättsfallen inte nödvändigtvis återspeglar Ålands upphandlingsbestämmelser.

Våra rådgivningskliniker är klinikliknande tillfällen där vi noggrant går igenom grundläggande aspekter av upphandlingsbestämmelser med tanke på vanligt förekommande frågor. Denna gång ligger fokus särskilt på rättspraxis. Evenemanget är riktat till upphandlingsenheter.

Anmälan

  • Anmäl dig senast innan tisdagen den 28.5 kl. 16.
  • Du kan anmäla dig via denna länk (Webropol)
  • Tyvärr kan vi inte motta anmälan efter den ovannämnda tidpunkten

Deltagande

Teams-länken skickas till de anmälda under torsdagen den 30.5.

Fråga i förväg och under evenemanget

Du kan ställa förhandsfrågor gällande temat i anmälningsblanketten eller per mejl via mejladressen upphandling@kommunförbundet.fi 

Evenemanget ordnas i form av ett teams-evenemang. Du kan även ställa frågor under evenemanget. Vi behandlar frågorna i mån av möjlighet inom ramen för temat och tidtabellen.

Du får mest sannolikt svar på din fråga om du skickar den till oss i förväg i samband med anmälan.

Material

Evenemanget bandas inte men presentationsmaterialet publiceras på denna nätsida ungefär inom en vecka av evenemanget. 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling informerar om sina evenemang på sin nätsida, i Hankintainfo-nyhetsbrevet samt på sitt LinkedIn-konto JHNYneuvoo. 

Största delen av rådgivningsenhetens evenemang är riktade till i upphandlingslagen avsedda upphandlingsenheter. Rådgivningsenheten behåller rätten att begränsa deltagande av sådana personer som inte tillhör evenemangets målgrupp. 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman