Allmänna avtalsvillkor

Arbetsgruppen för JIT-villkor inleder sin verksamhet i mars 2024, mandatperiod till årets slut

Arbetsgruppen för allmänna avtalsvillkor för It-upphandlingar, nedan JIT-villkor, inleder sin verksamhet i mars 2024 och dess mandatperiod varar till årets slut. JIT-villkoren är avtalsvillkor för IT-upphandlingar inom den offentliga förvaltningen.

Arbetsgruppens uppdrag

Arbetsgruppen har till uppgift att kartlägga och genomföra nödvändiga ändringar i JIT-villkoren. Utöver det ska gruppen bereda och ge förslag till utveckling av det löpande underhållet och uppföljandet av JIT-villkoren. På så sätt säkerställs att innehållet är uppdaterat och att villkoren kan användas i den offentliga sektorns upphandlingar.

Arbetsgruppen:

  • Genomför nödvändiga ändringar i JIT-villkoren och i villkorens bilagor.
  • Planerar och föreslår en modell för underhåll och förvaltning av villkoren.
  • Föreslår beredning av ytterligare nödvändiga ändringar och nya bilagor.
  • Planerar och föreslår publikation av och kommunikation om JIT-villkoren.

Kommunförbundet representeras av ledande jurist Eeva-Riitta Högnäs.

 

Läs mer

På rådgivningsenhetens webbplats

Allmänna avtalsvillkor i upphandlingskontrakt
 

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.