Följ rådgivningsenheten JHNY på LinkedIn

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har övergått till LinkedIn i sin kommunikation på sociala medier. Följ oss på JHNYneuvoo i LinkedIn. Under våren kommer det tidigare kontot, @JHNYneuvoo, på X (Twitter) att avslutas. X underhålls inte längre. Vi håller oss dock till beteckningen JHNYneuvoo. 

Följ oss i den nya kanalen!

Rådgivningsenhetens evenemang, nyheter och intressanta observationer

Rådgivningsenheten och dess serviceverksamhet är aktiv och livlig.  Nyhetsbrevet Upphandlingsinfo innehåller som vanligt aktuella frågor om tillämpningen av upphandlingslagen, inbjudningar till våra evenemang och praktiska tips från upphandlingssektorn. Nyhetsbrevet utkommer 8–10 gånger om året. Om du följer oss på sociala medier får du ständigt uppdaterad information. Bekanta dig med våra tjänster också i sociala medier!

 

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.