Rådgivningsenhetens tjänster

Rådgivningsenhetens webbtjänst förnyas

Som de mest aktiva användarna av våra webbtjänster redan har lagt märke till har vi i mars flyttat navigationen på upphandling.fi från den vänstra sidan till den övre kanten. Samtidigt har vi också redigerat innehållet i vissa avsnitt, samt deras namn. 

Vi hoppas att den här förändringen, som delvis fortfarande pågår, kommer att hjälpa upphandlingsexperter och andra som är intresserade av offentlig upphandling att smidigare hitta stöd för sitt arbete.

Länkar som övriga organisationer gjort till våra webbtjänster fungerar i regel fortfarande. Meddela gärna oss på vår service-epost om du upptäcker trasiga länkar. 

Ändringar enligt önskemål och behov

I avsnittet Övrig upphandling hittar du numera nationell upphandling, upphandling enligt bilaga E, koncessioner, upphandling inom försörjningssektorerna samt små upphandlingar. EU-upphandling är fortfarande först på listan, eftersom våra analysverktyg avslöjar att det är det avsnitt som våra nätverksmedlemmar använder mest. Vi lyfte upp de sektorspecifika anvisningarna till huvudmenyn, eftersom våra analysverktyg också visade att det är en viktig del av ert arbete. 

Ansvarsfullhet och utveckling av upphandlingsverksamheten är A och O. Det är viktigt att upphandlingar leds med kunskap och med hänsyn till olika etiska aspekter. Vi på rådgivningsenheten hoppas att läsarna i fortsättningen lättare hittar det de behöver.

Innehållet uppdateras

Vår webbplats har nästan 200 permanenta sidor med anvisningar. Vi gör vårt bästa för att upprätthålla det exceptionellt breda utbudet av anvisningar. Varje sida har ett datum som berättar när vi senast har uppdaterat anvisningarna i fråga. 

Under våren och sommaren 2024 uppdaterar vi största delen av våra permanenta sakkunnigsidor. Alla förnyade sidor uppdateras också på svenska. Förståeligt nog - och olyckligtvis nog - uppdateras det svenska innehållet med en viss fördröjning.

De senaste uppdateringarna hittar du nedanför denna sida.

Nyheter, gästskribenter och blogginlägg

På webbplatsens förstasida och under Aktuellt - Pressrummet i den lila balken hittar du senaste nyheter, gästskribenter och JHNY-bloggar.

På förstasidan av upphandling.fi finns numera också våra senast uppdaterade expertanvisningar. Vi uppdaterar webbsidorna utgående från analysen av besöksdata och de frågor vi får via service-eposten. Det viktigaste är att vi ger aktuell information om de ämnen som är överst på era arbetsbord.

Vi hoppas att vår förnyade webbplats är till stor hjälp för er, och fortsätter arbeta för att förverkliga det.

Tekniska förbättringar på väg

Under våren kommer det att göras förbättringar av den interna navigeringen på webbplatsen. 

 

Webbplatsen Upphandling.fi

Vår webbtjänst är Finlands mest omfattande avgiftsfria databank för offentlig upphandling. Vår webbplats besöks varje månad utom juli av över tiotusen intresserade (källa: Google Analytics -2023; Matomo 2023-). Analysen påverkas både av vilken applikation som används och vilka cookie-inställningar man har.

Webbplatsen är tvåspråkig och i synnerhet i våra permanenta expertanvisningar strävar vi efter att allt material ska finnas på två språk. 

Den första versionen av webbplatsen upphandling.fi skapades i princip samtidigt som rådgivningsenheten för offentlig upphandling grundades, i början av 2000-talet. Webbplatsen har kompletterats och anpassats tekniskt både i samband med de omfattande ändringarna av upphandlingslagen och de tekniska uppdateringarna av Kommunförbundets webbtjänster. 

Webbsidans tillgänglighetsutlåtande uppdaterades senast i september 2023.

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Senast uppdaterade anvisningar av sakkunniga