Rådgivningsenhetens tjänster

Notera Rådgivningsenhetens evenemang 2024 i din kalender

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar större och mindre avgiftsfria evenemang per år. Vi publicerar förhandsinformation om årets evenemang så att du kan notera dem i din kalender i god tid.

Närmare uppgifter om evenemangens innehåll och anmälning ges på vår webbplats samt i nyhetsbrevet Upphandlingsinfo

Anmälningstiden går vanligtvis ut ett par dagar före evenemanget. Rådgivningsenhetens evenemang är avsedda för upphandlande enheter och de är gratis för deltagarna.

Evenemangen är på finska, men det går bra att skicka in eller ställa frågor på svenska.

Välkommen!

Årets seminarium 13.3.2024

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar sitt traditionella årliga seminarium på onsdag 13.3. kl. 9–16. Seminariet ordnas i Kommunernas hus i Helsingfors. Seminariet direktsänds också på webben men spelas inte in.

Nyhet: upphandlingsfrågor i direktsändning

År 2024 kommer rådgivningsenheten för offentlig upphandling att ordna två nya direktsända upphandlingsevenemang. Evenemangen går lite djupare in på det utvalda temat. Det kan också förekomma inbjudna gäster som berättar om sina praktiska erfarenheter. Det är fråga om direktsändningar, som inte spelas in för senare distribution. Upphandlingsevenemangen sänds på våren och på hösten enligt följande:

  • ti 9.4. kl. 13–15 med temat ramavtal
  • ti  8.10. kl 13–15 med tema som meddelas senare.

Rådgivningskliniker i februari och september

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar rådgivningskliniker också under 2024. Rådgivningsklinikerna ordnas i Teams på fredagar enligt följande:

  • fre 16.2. kl. 9–10 är temat upphandling hos anknutna enheter
  • fre 6.9. kl. 9–10 med tema som meddelas senare.

Rådgivningsklinikerna riktar sig till upphandlande enheter, de är kliniker där man raskt går igenom grundläggande fakta om upphandlingslagstiftningen genom vanliga frågor.

Deltagandet i rådgivningsklinikerna förutsätter i regel anmälning, men vissa kliniker kan vara öppna för alla intresserade.

Svenskspråkig rådgivningsklinik i maj

I slutet av maj ordnar vi en svenskspråkig rådgivningsklinik. Under kliniken fokuserar vi på allmän rättspraxis.

Den valda rättspraxisen tar inte nödvändigtvis i beaktande Ålands upphandlingslagstiftning.

  • fre 31.5 kl. 10-11

Rådgivningskliniken är avsedd för representanter för offentliga upphandlande enheter och under kliniken går vi kortfattat igenom grundläggande aspekter gällande upphandlingslagstiftning, i ljuset av ofta förekommande frågor. Denna gång fokuserar vi på rättspraxis.

Case-onsdagar på våren och hösten

Rådgivningsenheten organiserar år 2024 också två Case-onsdagar om rättsfall:

  • on 15.5. kl. 14–15.30
  • on 27.11. kl. 10–11.30

I år kan också Case-onsdagarna ses i Teams.

Vi ses också på Kommunmarknaden 18–19.9.2024

Utöver de egna evenemangen ordnar rådgivningsenheten sina traditionella miniseminarier på Kommunmarknaden 18–19.9.2024. Kommunmarknaden ordnas i Kommunernas hus i Helsingfors och har en separat anmälning. Miniseminarierna sänds inte på webben.

Notera också Kommunmarknaden i din kalender och kom till Kommunernas hus!

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman