Rådgivningsenhetens tjänster: Nyhetsbrevet Upphandlingsinfo

Upphandlingsinfo är ett elektroniskt nyhetsbrev som ges ut av Rådgivningsenheten för offentlig upphandling. Nyhetsbrevet förmedlar information om upphandlingslagen, konkurrensutsättning, upphandlingsmodeller, upphandlingsanvisningar och god praxis inom offentlig upphandling.

Omkring 2700 upphandlingsproffs följer våra nyheter och aktualiteter via Upphandlingsinfo.

Håll dig á jour utan besvär!

Nyhetsbrevet utkommer cirka åtta gånger per år och riktar sig till dem som arbetar med offentlig upphandling hos kommunerna och staten samt till andra upphandlingsaktörer. Alla intresserade kan beställa nyhetsbrevet kostnadsfritt.

Nyhetsbrevet Upphandlingsinfo är tvåspråkigt.

Blogginlägg och gästskribenter

En del av blogginläggen i Upphandlingsinfo är skrivna av utomstående experter. Dessa skribenter framför sina personliga ställningstaganden och åsikter om aktuella ämnen.

Upphandlingsexperter kan erbjuda sina bloggtexter för publicering på adressen upphandling[at]kommunforbundet.fi. Texterna bör vara högst 3 500 tecken inklusive mellanslag. Innan man börjar skriva lönar det sig att föreslå ett ämne.

Beställning av nyhetsbrev och registerbeskrivningen

Kommunförbundets nyhetsbrev administreras via webbtjänsten kommunforbundet.fi