Välkommen till Rådgivningsenhetens webbtjänst upphandling.fi

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ger upphandlande enheter enligt upphandlingslagen service i frågor som gäller offentlig upphandling. Vi fokuserar i synnerhet på tillämpningen av upphandlingslagen.

Rådgivningsenheten svarar för webbplatserna hankinnat.fi och upphandling.fi. Webbtjänsten är avgiftsfri och är Finlands mest omfattande databank för offentlig upphandling. 

Sociala aspekter

Med sociala aspekter av upphandling avses åtgärder som tryggar grundläggande rättigheter, likabehandling och principen om icke-diskriminering. Sociala aspekter är också positiv särbehandling och andra stödåtgärder för att skydda utsatta personer och förhindra utslagning.

lateral-image-left

Välkommen till jubileumsårets evenemang

JHNY ordnar många avgiftsfria evenemang per år. Evenemangen är på finska, men det går bra att skicka in eller ställa frågor på svenska.

lateral-image-right

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 – upphandling

Organiseringsansvaret för sysselsättningstjänsterna överförs 1.1.2025 från statens arbetskraftsmyndigheter till sysselsättningsområden som bildats av kommunerna. Reformen påverkar även upphandlingskontrakten på många sätt.

lateral-image-left
Aktuellt
Bloggar och gästkolumner
Senast uppdaterade anvisningar av sakkunniga