Hoppa till huvudinnehåll
Små upphandlingar

Portaler för små upphandlingar

Små upphandlingar som till sitt värde eller sin betydelse utgör en större helhet kan utannonseras på en portal för små upphandlingar och/eller på den upphandlande enhetens egen webbplats. På så sätt kan den upphandlande enheten få anbud från en större grupp anbudsgivare och samtidigt försäkra sig om de små upphandlingarnas kostnadseffektivitet och kvalitetsnivå.  

Alternativ till öppen annonsering

De upphandlande enheterna kan om de så vill utnyttja portaler för små upphandlingar. På e-portalerna utannonserar den upphandlande enheten upphandlingen och anbudsgivarna lämnar in sitt anbud elektroniskt på portalen. Detta möjliggör bland annat en elektronisk jämförelse av anbud i systemet, vilket för sin del underlättar den upphandlande enhetens arbetsbörda. 

Finländska portaler för små upphandlingar är bl.a.

  • HankintaSampo,
  • e-hankinnat.fi, 
  • Cloudias Pienhankintapalvelu
  • Mercells upphandlingsbevakning och 
  • tjänsten Hanki för statens upphandlande enheter. 

Den upphandlande enheten kan också i sina egna upphandlingsanvisningar förutsätta att små upphandlingar annonseras på dessa portaler. 

Användningen ska övervägas upphandlingsvis 

Även om den upphandlande enheten använder en elektronisk portal för konkurrensutsättningen vid små upphandlingar kan det i vissa fall vara ändamålsenligt att ge anbudsgivarna en möjlighet att också lämna in anbud i någon annan form, exempelvis per e-post eller i pappersform. Att förutsätta användningen av en portal kan begränsa konkurrenssituationen på marknaden till exempel när en anbudsgivare inte är van vid att använda dessa system.  

I allmänhet borde man i samband med konkurrensutsättning av små upphandlingar bedöma värdet av en konkurrensutsättning i förhållande till upphandlingens värde och det administrativa arbete den inbegriper, och jämföra hur mycket faktiska kostnader upphandlingen medför exempelvis i fråga om beredning av anbudsförfrågan och jämförelse av olika anbud.  

Å andra sidan är små upphandlingar ofta till sin natur sådana helheter som kan generera mera anbud än normalt. Portaler för små upphandlingar underlättar vanligen den upphandlande enhetens arbete bland annat i samband med det administrativa arbetet och jämförelsen av anbud.

 

Läs mer 

På rådgivningsenhetens webbplats 

Små upphandlingar

Mer på webben 

HankintaSampo
e-hankinnat.fi

Cloudias Pienhankintapalvelu

Hanki-palvelu

Mercell MSS upphandlingsbevakning

 

 

tags