Rådgivningsenhetens tjänster

Notera Rådgivningsenhetens evenemang hösten 2021 i din kalender

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling ordnar flera evenemang per år. Ta en titt på höstens utbud och pricka in dem i din kalender. Alla evenemang ordnas på finska.

Kuvituskuva

Rådgivningsklinikerna 29.10 och 26.11

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling organiserar två finskspråkiga rådgivningskliniker i slutet av året.

  • 29.10 kl. 9–10 om revideringen av upphandlingslagen. Ämnet presenteras av Katariina Huikko, ledande jurist, med stöd av Niina Ruuskanen, specialsakkunnig.
  • 26.11 kl. 9–10 om hur ändringarna i lagen om livsmedelsmarknaden påverkar upphandlingarna. Ämnet presenteras av Vaula Mäkinen, jurist, med stöd av Katariina Huikko, ledande jurist.

Det är fråga om en klinikliknande tjänst för de upphandlande enheterna. Hösten båda evenemang kräver förhandsanmälan så följ våra webbsidor i oktober–november! Information om rådgivningsklinikerna publiceras närmare tidpunkten för evenemanget i form av en webbsida med länkar för anmälning.

Case-onsdagar 27.10 och 8.12

Rådgivningsenheten organiserar hösten 2021 två Case-onsdagar om rättsfall. Det är fråga om finskspråkiga direktsändningar, som inte spelas in.

Höstens båda Case-onsdagar kräver förhandsanmälan så följ våra webbsidor i oktober–november! Information om Case-onsdagarna publiceras närmare tidpunkten för evenemanget i form av en webbsida med länkar för anmälning.

Information och anmälning på väg

Mera information om programmet och arrangemangen meddelas när evenemanget närmar sig. Tyvärr kan vi inte ta emot anmälningar i efterhand.

Välkommen!

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling informerar om evenemang på sin webbplats, i nyhetsbrevet Upphandlingsinfo och på sitt twitter-konto.

Den största delen av Rådgivningsenhetens evenemang riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Rådgivningsenheten har rätt att begränsa rätten att delta för anmälda som inte hör till målgruppen.

 

Etiketter

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

 

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.