Rådgivningsenheten för offentlig upphandling betjänar

Case-onsdag om koncessioner 11.5.2022

Årets första Case-onsdag sänds på webben 11.5.2022 kl. 13. Case-onsdagen är på finska och pågår cirka två timmar.

Vår avgiftsfria webcast är avsedd enbart för sådana upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen och deltagandet förutsätter förhandsanmälning.

Tidpunkt

onsdag 11.5.2022 kl. 13–cirka 15.

Teman som behandlas

Denna gång behandlas de koncessioner som avses i upphandlingslagen och den rättspraxis som gäller dem. Fallen har inte tagits upp under tidigare Case-onsdagar.

Anmälan

  • Anmäl dig senast på måndag kväll 9.5.2022.
  • Anmälning (Webropol, på finska)
  • Tyvärr kan vi inte kan ta emot anmälningar i efterhand.

Deltagande

Länken som behövs för att delta skickas på tisdag 10.5.2022 till de anmälda.

Material

Case-onsdagarna spelas inte in men presentationsmaterialet som används under sändningen publiceras senare på denna webbplats. 

 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling informerar om evenemang på sin webbplats, i nyhetsbrevet Upphandlingsinfo och på sitt Twitterkonto.

Den största delen av rådgivningsenhetens evenemang riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har rätt att begränsa rätten att delta för anmälda som inte hör till målgruppen.

 

 

Frågor kring tillämpningen av upphandlingslagen och förfaranden vid offentlig upphandling

Vi betjänar upphandlande enhet i ärenden som gäller offentlig upphandling, speciellt rådgivning om lagstiftningen. Vi rekommenderar att du i första hand använder vår serviceadress.

Läs mer om dessa teman