Rådgivningsenheten för offentlig upphandling betjänar

Case-onsdag om koncessioner 11.5.2022

Årets första Case-onsdag sänds på webben 11.5.2022 kl. 13. Case-onsdagen är på finska och pågår cirka två timmar.

Vår avgiftsfria webcast är avsedd enbart för sådana upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen och deltagandet förutsätter förhandsanmälning.

Tidpunkt

onsdag 11.5.2022 kl. 13–cirka 15.

Teman som behandlas

Denna gång behandlas de koncessioner som avses i upphandlingslagen och den rättspraxis som gäller dem. Fallen har inte tagits upp under tidigare Case-onsdagar.

Anmälan

  • Anmäl dig senast på måndag kväll 9.5.2022.
  • Anmälning (Webropol, på finska)
  • Tyvärr kan vi inte kan ta emot anmälningar i efterhand.

Deltagande

Länken som behövs för att delta skickas på tisdag 10.5.2022 till de anmälda.

Material

Case-onsdagarna spelas inte in men presentationsmaterialet som används under sändningen publiceras senare på denna webbplats. 

 

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling informerar om evenemang på sin webbplats, i nyhetsbrevet Upphandlingsinfo och på sitt Twitterkonto.

Den största delen av rådgivningsenhetens evenemang riktar sig till upphandlande enheter som avses i upphandlingslagen. Rådgivningsenheten för offentlig upphandling har rätt att begränsa rätten att delta för anmälda som inte hör till målgruppen.

 

 

Läs mer om dessa teman